Activiteiten

Bart-in-Business is de vlag waaronder ik als freelancer activiteiten onderneem.
Waar ben ik mee bezig?

Functie of rol Organisatie
Secretaris St. Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord (vrijwilligerswerk) (*)
Penningmeester St. Vrienden van Interzorg (vrijwilligerswerk)
Penningmeester St.Drentse Ondernemersprijs (vrijwilligerswerk
Voorzitter Raad van Commissarissen MKB Fonds Drenthe (vergoeding)
Voorzitter 2015-2016 Rotary Assen-Noord (vrijwiliigerswerk)
Columnist en blogger Drenthe Magazine en zie op www.bart-in-business.nl

(*) Naast mijn bestuurdersrol voer ik tijdelijk een aantal directietaken bij de MvW uit. Dit ter ondersteuning van de algemeen directeur. De taken zijn gericht op de strategie van de Maatschappij in de komende jaren. Voor deze werkzaamheden is een vergoeding vastgesteld.