Home

Beste gast: mijn site is momenteel niet actueel. Voor mijn activiteiten heeft de site minder prioriteit gekregen. Mogelijk dat ik later de site weer nieuw leven in blaas.

Arie van der Spek, 1 maart 2016

Bart-in-Business is, met een Drentse knipoog, mijn kapstok waar ik mijn activiteiten in mijn derde helft aan ophang. Ik richt mij met name op toezichthoudende- en bestuurlijke functies: al dan niet als vrijwilliger. Zie het overzicht bij Activiteiten. Tot de zomer van 2016 is mijn belangrijkste activiteit het ondersteunen van de directie van de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord. Ik richt mij daarbij op de strategie van 2018 en later.
Op www.bart-in-business.nl kunt u ook terecht voor mijn blog. Ik zal regelmatig ingaan op actuele ontwikkelingen in Drenthe. Maar, gezien mijn achtergrond, zal ik ook de bancaire sector tegen het licht houden.

Arie van der Spek